Strategiutveckling

Teresa.png

 Vill du ha mer tid, lönsamhet och glädje?

Strategiutveckling går ut på att hjälpa dig att utveckla din egen personliga strategi. Den kan hjälpa dig att hantera de utmaningar du möter och i förlängningen ge dig:

  1. Mer tid att njuta av livet 
  2. Mer lönsamhet i det du gör
  3. Mer glädje i vardagen

Strategiutvecklingens syfte är att hjälpa dig att vidga ditt perspektiv, fånga energi och tidstjuvar och ge dig verktyg som kan förenkla vardagen för dig och få dig att må bra.

Under strategiutvecklingen använder vi HVH Metod. Jag ställer olika frågor och du inväntar intuitiva svar. Sedan sammanställer vi dessa svar och tillsammans väljer olika nyckelord som du kommer att placera i HVH Grundmodell. Avslutningsvis lär du dig att tyda och använda den information som modellen och nycklarna i modellen förmedlar till dig.   

Strategiutveckling 

60 minuter pris 750 kr 

90 minuter pris 1000kr

  • Nuläget analys - går ut på att se vilka behov samt önskningar du har. Detta för att du ska kunna formulera vad du vill uppleva, förändra och inrikta dig på. 

  • Strategiutveckling - går ut på att ta fram personlig strategi.  

  • Konsultation: råd och förslag på hur du kan använda din strategi. 

Vilken nytta får du av din personliga strategi? 

Du får ett personligt verktyg som påminner dig om vilka steg du ska ta för att eliminera energi och tidstjuvar och på enklare sätt nå dina mål. Verktyget ska även hjälpa dig att analysera olika händelser och situationer för att optimera dina steg. Det ger dig möjlighet att få mer tid, mer lönsamhet och mer glädje i vardagen. Träning ger färdighet.                                

Mer info Behandlingar