HVH Metod

_20210109_111411.JPGTeresa.png

HVH metod är ett verktyg som kan hjälpa oss att vara mer medvetna deltagare i vårt liv och vår egen läkning. Aktivt deltagande skapar grund för medveten kontakt och kommunikation med kroppens samtliga nivåer. Och det ger oss möjlighet att förändra tillstånd av stress, trötthet och stagnation till välbefinnande och balans. Detta medverkar till att stärka tillit till den medfödda kunskapen. Träning ger färdighet  

Metoden hjälper oss även att uppmärksamma information från den vänstra och högra hjärnhalva och integrera den i hela kroppen för att öka sensibiliteten och flexibiliteten.

Sensibilitet är en förmåga som fångar upp subtila signaler som vår inre och yttre omgivning förmedlar till oss. Det ger oss vishet om när vi ska och när vi bör låta bli att agera i en viss situation.  

Flexibilitet är en förmåga som hjälper oss att anpassa och förändra vårt tillvägagångsätt. På så sätt kan vår mentala klarsyntheten och intuitiva vägledningen hjälpa oss att skapa positiva förändringar i vår inre och yttre miljö.

Under våra träningsprogramstrategiutveckling och behandlingar använder vi HVH metod för att underlätta processen och säkerställa att en resonans uppstår mellan mottagaren och sändaren av energi. På så sätt respekteras klientens verkliga behov och kroppens tillstånd i stället för att hålla fast vid sina egna vanor och agendor.

En av sidoeffekter av en HVH rörelseprogram, strategiutveckling och behandling är att klienten lägger märke till en större medvetenhet om vad som händer i kroppen. Och upplever en ökad samklang mellan kroppen och sinnet. Detta främjar en ökad känsla av tillfredställelse och mer harmonisk relation till sig själv och sin omgivning.

Mer info