HVH:s Grundmodell

_20210109_111411.JPGTeresa.png

Vår föränderlig värld ger upphov till ständiga förändringar som kan få oss ur balans. Därför är det viktigt att vi ökar vår förmåga att hantera dessa förändringar och åstadkommer gynnsam och dynamisk utveckling. Utifrån egen praktisk forskning och olika teoretiska studier har jag tagit fram en pedagogisk modell som kan användas för att återställa inre balans och i utökningen frambringa positiva inre och yttre förändringar. 

HVH Modellen symboliserar balans. Den ger struktur och tar fram information som användaren kan använda för att utveckla sin inre och yttre kommunikation och agera på ett mer medvetet, sanningsenligt och kongruent sätt.

_20210109_111411.JPG

Bilden belyser dina verktyg som du kan använda för att förenkla din tillvaro. De tre nedre nyckelorden – uppmärksamma, upplev och uppskatta – representerar tre utvecklingssteg vilkas syfte är att skapa balans i din inre och yttre omgivning. För att kunna göra det behöver du ta hjälp av dina intellektuella, känslomässiga och fysiska förmågor. Här likställs de med hjärna, visdom och hjärta; härifrån kommer namnet på modellen. I modellen företräds dessa förmågor av tankar, känslor/ljud och rörelser/handling. De är dina naturliga verktyg. Mer info.                                     

Varför har jag utvecklat HVH metoden? mer info  mer info

Metod Mer info  

”Det vi lär, lär vi genom att göra det" 

Aristoteles