HVH, Hjärna Visdom Hjärta metod

 Grund modell.pngTeresa.png

Vi är lika även om vi inte har samma bakgrund och levnadssätt. Vi är människor och vi har intellektuella, känslomässiga och fysiska förmågor - kapital -  som vi behöver lära känna, samverka med och förvalta samt utveckla. Med hjälp av detta mänskliga kapital kan vi avläsa signaler, skapa kontakt och kommunicera vårt budskap samt skapa balans i vår inre och yttre miljö. I HVH metoden Mer info likställs intellektuella, känslomässiga och fysiska förmågor med hjärna, visdom och hjärta; härifrån kommer namnet på modellen. 

Hjärnan skapar inte tankar, den är ett verktyg som tanken använder. Enkelt uttryckt; hjärna och tanke samspelar med varandra liksom hjärta och känslor. Men vad är visdom?

Jag menar att visdom finns på flera plan. Den består dels av intuition eller ett sjätte sinne, dels av de erfarenheter som du har skaffat under livets gång. Visdom är en process som hjälper dig att omvandla information till kunskap, kompetens, insikt och till slut – till visdom.

Det är som om du färdas genom livet med hjälp av visdom för att komma till ny visdom. Under denna förädling av kunskap förenas hjärna och hjärta eller tanke och känsla. När hjärna och hjärta förenas är det som om en naturlig kontakt återigen skapas och enhetlig information börjar strömma. Den enhetliga informationen påverkar din kreativitet, dina känslor och handlingar på ett positivt sätt. På så sätt har visdom en central roll. Den binder samman dina intellektuella, känslomässiga och fysiska förmågor till en helhet.

Varför har jag utvecklat HVH metoden? mer info  mer info 

Mer info  Erbjudande

Mer info  Behandlingar

Mer info  Strategiutveckling