Tjänster 

 Teresa.png

Vi erbjuder även:

Hälsoresor mer info                                                                                                           

Utbildningar mer info mer info                                                                                             

Workshops mer info

På våra utbildningar varvar vi teori och praktik samt tillhandahåller olika verktyg som hjälper dig att öka självkännedom och ta reda på: vad du verkligen vill, vad styr dig och vad behöver du utveckla för att öka din handlingskraft. 

På våra hälsoresor och workshop varvar vi med olika aktiviteter: medvetna-expansions-rörelser, dans, vila, meditation, behandlingar, promenader i naturen och samtal. Allt för att låta glädje och njutning öppna upp för djupare kontakt med vår potential och hitta vägen till läkande och expansion. Och vi låter vår intention och intuition hitta inspiration i samvaron med oss själva, naturen och andra för att öka självkännedom, självrespekt och självaktning - bygga en bättre relation till oss själva och naturen. Detta ökar vår intuitiv förmåga. Den hjälper oss att använda vår potential, vara i vår fulla kraft och må bra i vardagen.

 Mer info