Teoretisk kunskap räcker inte

Teresa.png

 

Hur mycket vi än lär oss från böcker och på utbildningar kommer vi ändå ingenstans utan träning i vardagen. Om vi har teoretisk kunskap om olika metoder och saknar praktisk erfarenhet känner vi oss förvirrade och obeslutsamma när vi ställs inför en pressade eller svår situation.

I vardagen finns det inte tid för teoretiska resonemang om vilken metod ska vi välja för att använda i en viss situation. Allt sker snabbt och vår kropp (hjärna och hjärta) agerar automatisk och utifrån det som vi har matat den med och är inställda på – övat mest.

Träning ger färdighet, det gäller även metoder till personlig utveckling med allt vad det innebär.  Om en metod är för komplicerat, svår att använda, samt kräver för mycket uppoffring från oss, är de flesta benägna att sluta träna ganska omgående.

Därför vid utvecklingen av HVH metoden har jag koncentrerat mig på att förenkla, förenkla och en gång till förenkla. Detta för att skapa en metod som ska kunna vara användbar och lättillgänglig i olika sammanhang och även tjäna som grund till vägledning. På grund av detta HVH kan hjälpa dig att behärska även hög pressade situationer genom att vägleda dig in i en mental, känslomässig och fysisk balans. I detta tillstånd mår du bra. Och kan tänka klart samt agera smart.

Grund modell Mer info och Metod Mer info    

Med hjälp av HVH kan du leva och njuta mer av livet i stället för att kämpa för att överleva.