Historia bakom HVH metoden 

Teresa.pngGrund modell.png

Jag har ägnat min tid till att vidga mitt perspektiv på tillvaron och utveckla HVH metoden eftersom jag kände att något fattades i mitt liv och för att jag längtade efter en verklig mening och balans. Det var som om jag inombords visste att jag var ett träd som tog åt sig en klen buskes karaktärsdrag. Denna känsla blev bara starkare med tiden.

Den accelererade när jag slutade min utbildning och inte fick någon anställning på en revisionsbyrå, som jag så gärna hade velat ha. Jag upplevde en stark besvikelse på grund av att jag hade gjort en stor prestation för att avsluta mina studier i tid. Strax efter att jag började studera upptäckte jag att jag var gravid. Detta hindrade mig inte från att fortsätta läsa. Direkt efter min dotters födelse återgick jag till mina studier. Därför var det knappast konstigt att mina tankar snurrade vilt när jag inte kunde få ett arbete. Faktum var att jag inte visste vad jag skulle göra för att försörja min familj. För att göra en lång historia kort, var jag tvungen att starta eget inom restaurangbranschen. Vid den tidpunkten var det cirkus, karusell och allvar på en och samma gång och jag insåg att den ekonomiutbildning som jag fått vid Lunds universitet hade svag anknytning till verkligheten, i alla fall för småföretagare. Och att olika myndigheter hade knappa kunskaper om hur verkligheten för små företagare ser ut. Även om det kändes hårt visste jag att allt hade en mening.

Under den tid jag arbetade inom restaurangbranschen lärde jag mig mycket om människor som hade problem, bland annat med alkohol. Det hjälpte mig att gå ifrån ett motvilligt till ett vänligt bemötande av människor som av någon anledning hade tappat sin kraft och sina drömmar. Allt detta skakade om mina övertygelser och antaganden. Och eftersom jag var tvungen att ägna all min tid för mitt företag, för att det skulle gå ihop, behövde jag göra något för att skapa en positiv förändring. Förändring som skulle ge mig mer tid till saker som skulle ge mig energi och balans i tillvaron. På så sätt har jag börjat arbeta mer och mer med personlig utveckling. Jag hade många frågor som jag ville ha svar på och jag ville förstå hur jag, en människa, fungerar.   

Under resans gång har jag kunnat omvärdera mitt tankesätt och agerande som har varit ofördelaktigt och som tidigare styrt mitt liv. Jag lärde mig att blicka inåt och jag upptäckte att mitt sinne skapar vanföreställningar och oro med ständiga mentala kommentarer. Därför har jag strävat efter att skaffa mig en metod för att själv kunna välja hur jag ska tänka och känna. I samband med detta insåg jag att det är viktigt att jag tar reda på: vad jag verkligen vill, vad som styr mig, och vad behöver jag utveckla för att kunna hantera vardagen på ett enklare sätt och nå upp till det jag vill åstadkomma.

De kunskaper jag fick på flertal utbildningar och framför allt de erfarenheter min egen praktisk forskning och två trafik olyckor gav mig, hjälpte mig att vidga mitt perspektiv. Jag insåg att jag behöver ha tillgång till en metod som har helhetsperspektiv, ger vägledning och är enkelt att använda i vardagen. På så sätt har jag ägnat mig åt att undersöka, tillämpa och förenkla olika antaganden. Detta gav mig många värdefulla insikter och till slut HVH metoden.

Träning ger färdighet, det gäller även metoder till personlig utveckling. Om en metod är för komplicerat, svår att använda, samt kräver för mycket uppoffring från oss, är de flesta benägna att sluta träna ganska omgående. Därför vid utvecklingen av HVH metoden har jag koncentrerat mig på att förenkla, förenkla och en gång till att förenkla. Detta hjälpte mig att skapa en metod som är lättillgänglig och användbar i olika sammanhang och även tjänar som grund till vägledning. Tack vare detta HVH kan hjälpa dig att behärska även pressade situationer genom att vägleda dig in i en mental, känslomässig och fysisk balans. I detta tillstånd mår du bra. Och kan tänka klart samt agera smart.  

Grund modell Mer info och Metod Mer info  Träning ger färdighet Mer info