MER - Nativ Yoga & Qi gong   

Yoga och Qi gong är numera en accepterad motionsform som omfattar många olika stilar - ställningar och rörelser "MER" medvetna Energi Rörelser som innefattar Nativ Yoga och Qi gong  är mycket mer än motion. Det är ett medvetet och hälsosamt sätt att leva. En livsstil som förenar mental fokus, fridfull och frigörande andning samt medvetna energi rörelser till en helhet under träningen och i det dagliga livet. Processen stimulerar hela kroppen, ger kroppen och sinnet avslappning samt öka ansvarskänsla för det man tänker, säger och gör. På så sätt utövaren kan generera en känsla av inre harmoni och trygghet.  I utvidgningen  MER frambringar frimodig, avslappnad och lekfull inställning till livet och löser inre och yttre konflikter.

Historia bakom MER 

En frimodig, avslappnad och lekfull livsinställning samt ansvarskänsla för det man tänker, säger och gör ökar välbefinnande och fyller livet med hälsa och glädje.

Du kan fylla ditt liv med hälsa och glädje och må bra. Och det kan du åstadkomma med hjälp av ”MER” Medvetna Energi Rörelser - Nativ Yoga & Qi gong

Mer info