Inre och yttre miljö påverkar hur du mår

Teresa.png

Vi lever i en tid då vår livsstil har skapat obalans i vår inre och yttre miljöDetta på grund av att vi bland annat anammat beteende som avskiljer oss från naturen och kunskap om vad som händer i vår inre miljö. 

Visste du att din inre miljö (tankar, känslor, relation till dig själv samt näring du tillför kroppen påverkar kemiska processer och reaktioner i din inre). Och din yttre miljö (omgivningen, naturen och din relation till familjen, andra och arbete) i mycket hög grad påverkar din hälsa och ditt välbefinnande. Och att det viktigaste verktyg du har för att påverka ditt mående är kommunikation i och med din inre miljö. 

I detta sammanhang är det viktigt att nämna att balans i inre miljö – inre balans - är grunden för hälsa och välbefinnande och en grundläggande förutsättning för att skapa yttre balans.

Idag människor har svårt att slappna av och många lider av olika åkommor så som problem med tarmflora, mage, fetma, sockersjuka och inre och yttre stress. Dessa negativa trender har uppstått bland annat på grund av att vi har för lite kontakt med naturen, rör oss för lite, äter för mycket näringsfattiga halvfabrikat och har för många inre och yttre konflikter. Därför är det viktigt att ge rätt näring och stimulans åt kroppen, psyket och anden för att lugna tankar, balansera känslor och öka förmåga att hantera olika förändringar och utmaningar som vi alla ställs inför varje dag.

Mer info om hur du kan skapa INRE BALANS