Intention

Min vän, det är inte troligt att vi har träffats tidigare. Det spelar ingen roll. Det viktiga är att vi har så mycket gemensamt. Vi är lika även om vi inte har samma bakgrund och levnadssätt. Vi är människor och vi har en intellektuell, känslomässig och fysisk förmåga som vi behöver förvalta och utveckla. Med hjälp av detta mänskliga kapital kommunicerar vi vårt budskap och skapar relationer. Mer info

Min önskan och mitt syfte med boken är att hjälpa dig att finna en verklig mening med livet. Därtill vill jag hjälpa dig att locka fram din fulla potential och få dig att älska livet med allt vad det innebär. Sist men inte minst vill jag medverka till ett vänligare samhälle – ett samhälle där vi använder vår hjärna, vår visdom och vårt hjärta för att odla djupare vänskap med oss själva, andra varelser och livet.

I den här boken delar jag med mig av mina erfarenheter och min väg till insikten om att livet är enkelt att leva – och du, precis som alla andra, kan lära dig mer om hur du kan använda det mänskliga kapitalet i din vardag för att livet ska bli enklare och roligare. 

Mer info