HVH metod

HVH (står för Hjärna, Visdom, Hjärta)  grundar sig på kontakt och kommunikation med  kroppen och tillit till den medfödda kunskapen. Den fokuserar på att hjälpa människor att förena information från den vänstra hjärnhalva och intuitiva signaler från den högra hjärnhalva i hjärtat. Med andra ord, ta den logiska och intuitiva förmåga ner i kroppen för att öka sensibiliteten och  flexibiliteten. 

Sensibilitet är en förmåga som kan fånga upp signaler som kroppen och andra förmedlar till oss. Flexibilitet är en förmåga som kan hjälpa oss att  ändra vår tillvägagångsätt. På så sätt kan kroppens visdom, den mentala klarsynheten och intuitiv vägledning underlätta uppgiften som vi vill genomföra.

Följaktligen under HVH träningsprogram, strategiutveckling och behandlingar uppstår en resonans mellan mottagaren och sändaren av energi.  På så sätt respekteras klientens verkliga behov och tillstånd som kroppen befinner sig i stället för att hålla fast vid sina egna vanor och agendor. 

Att leva som vi lär, vara sanningsenlig och arbeta för att vi ska må bra är grundläggande principer som vi  rättar oss efter  för att kunna garantera dig det högsta kvalité på våra träningsprogram, strategiutveckling och behandlingar.

En av sidoeffekten av en HVH träningsprogram, strategiutveckling och behandlingar är att klienten ofta lägger märke till ett större medvetenheten om vad som händer i kroppen. Och upplever ett ökat samklang mellan kroppen och sinnet. Detta är början på en ökat välbeffinande och mer harmonisk relation till sig själv och sin omgivning.

Mer info