Inre Balans - Personlig Rådgivning

frågorsvar_mindre.jpg

Jag förmedla gedigen och beprövad kunskap. Kunskap som kan hjälpa dig att skapa inre balans, öka självkännedom, självrespekt och självtillit. Och i förlängningen skapa yttre balans, förbättra din ekonomi och få dig att äta näringsrik mat, motionera på kroppens villkor och öka ditt  välmående och välbefinnande. Livsstilsprogrammet  och Kosttillskott 

Kort sagt: Hälsosam inre och yttre miljö, näringsrik mat och motion med hjärna och hjärta ger dig en stabil grund för att du ska må bra.

Erbjudande:

Konsultation, råd och förslag på förbättring av din nuvarande livsstil – mat, träning och inre och yttre miljö.

Konsultation 60 minuter 700 kr

När du börjar använda kunskapen i ditt dagliga liv får du rätt stimulans som kommer att lugna dina tankar, känslor och öka klarsynthet. Klarsynthet behövs för att du ska kunna ifrågasätta dina beteendemönster och vara mer objektiv - se på dig själv, andra och din situation med nya friska ögon och utan förödande förutfattade meningar. Och framför allt kommer du att kunna omvandla kunskapen till din egen visdom och lyssna på din egen inre auktoritet, få vägledning och finna lösning på dina problem. 

Det spelar ingen roll hur mycket kunskap och potential inom dig du har, först när du är redo att uppleva, tro och använda den kommer du att få nytta av den. 

Mer info   Fler erbjudande mer info