Inre Balans Rådgivning

frågorsvar_mindre.jpg

Idag är de flesta människor, om inte alla, stressade på något sätt och många lider av olika åkommor så som problem med tarmflora, mage, fetma, sockersjuka, stress, infektioner eller gluten- och laktos intolerans. Dessa negativa trender har uppstått bland annat på grund av att vi har för lite kontakt med naturen, rör oss för lite, äter för mycket näringsfattiga halvfabrikat och har för många inre och yttre konflikter. Dessutom de flesta av oss har förbisett att vår tid och energi är dyrbara faktorer som vi behöver lära oss att hushålla med. I detta sammanhang är det viktigt att nämna att grunden för välmående och välbefinnande är inre balans och en hög grad av självkännedom, självrespekt och självtillit.  

Jag lever som jag lär därför kan jag förmedla gedigen och beprövad kunskap. Kunskap som kan hjälpa dig att skapa inre balans, öka självkännedom, självrespekt och självtillit.    Och i förlängningen skapa yttre balans, förbättra din ekonomi och få dig att äta näringsrik mat, motionera på kroppens villkor och öka ditt  välmående och välbefinnande. 

Kort sagt: Hälsosam inre och yttre miljö, näringsrik mat och motion med hjärna och hjärta ger dig en stabil grund för att du ska må bra.

Erbjudande:

Konsultation, råd och förslag på förbättring av din nuvarande livsstil – mat, träning och inre och yttre miljö.

Konsultation 60 minuter 900 kr
(Vid behov förlängs  tiden utan kostnad.)

När du börjar använda kunskapen i ditt dagliga liv får du rätt stimulans som kommer att lugna dina tankar, känslor och öka klarsynthet. Klarsynthet behövs för att du ska kunna ifrågasätta dina beteendemönster och vara mer objektiv - se på dig själv, andra och din situation med nya friska ögon och utan förödande förutfattade meningar. Och framför allt kommer du att kunna omvandla kunskapen till din egen visdom och lyssna på din egen inre auktoritet, få vägledning och finna lösning på dina problem. 

Det spelar ingen roll hur mycket kunskap och potential inom dig du har, först när du är redo att uppleva, tro och använda den kommer du att få nytta av den. 

Mer info   Fler erbjudande mer info