Motion som gör dig frisk kreativ och glad

Grund modell.pngTeresa.pngCirklar.png

Visste du att kommunikation med oss själva, dvs. information som vi överför till vår hjärna och vårt nervsystem får oss att utföra olika rörelser. Empirisk förståelse av hur allt i kroppen hänger ihop och hur man kan göra för att stärka och hjälpa hela kroppen att må bra ledde till utvecklingen av MERMER står för Medvetna Energi Rörelser.

Medvetna Energi Rörelser en meditativ, effektiv och rogivande träning som kan läka och stärka din kropp. Mer info 

Du kan ta kontroll över din hälsa nu - ta ett steg i hälsans riktning KONTAKT  

MER tar hänsyn till individens hälsotillstånd, är enkel att utöva, kräver ingen utrustning och kan utövas både inom- och utomhus. 

MER bygger mer på lekfull utmaning och njutning av fulländade rörelser än på slavisk prestation. Detta försätter kroppen i mental, känslomässig och fysisk balans och samtidigt underlättar en konstruktiv kommunikation med kroppen. 

MER grundar sig  HVH metoden, står för Hjärna, Visdom, Hjärta. Mer info Den fokuserar på att skapa kontakt med kroppens olika delar för att få den vitala energi att flöda fritt. När energin flyter fritt genom kroppen har den kraft att läka och stärka kroppen samt öka välbefinnandet. Vilket gör att kroppen och psyket mår bra och utövaren får kraft att framkalla positiva förändringar i det inre och yttre.