frgorsvar_vid_sidan_liten.jpg

Inre och yttre miljö 

Det är mer eller mindre känd att vår inre miljö (tankar, känslor, relation till oss själva samt näring vi tillför kroppen påverkar kemiska processer och reaktioner i vår inre).  Och  yttre miljö (omgivningen, naturen och vår relation till familjen, andra och arbete) i mycket hög grad påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. I detta sammanhang är det viktigt att nämna att grunden för välbefinnande är inre balans och en hög grad av självkännedom, självrespekt och självtillit. Dessa grundsatser kan vi åstadkomma med hjälp av inspiration och djupgående personlig utveckling.  

Personlig utveckling är en process där vi får möjlighet att vidga vårt perspektiv och öka vår självkännedom. Den leder oss inåt så att vi får kontakt med vår inre styrka och kan bättre förstår vilka vi är och vilken potential vi har. I och med det ökar vår självrespekt. Personlig utveckling leder oss också utåt så att vi kan se och erkänna sanningen om vår roll i uppkomsten av våra problem och inse att vi har förmåga att förändra vår livssituation. Denna insikten hjälper oss att öka vår vilja att förändra vårt förhållningssätt till oss själva, andra och våra problem. Därmed kommer vi att kunna öka självtillit och arbeta för att skapa balans i inre och yttre miljö. Jag kallar denna djupgående utveckling "Humant Ledarskap"  Mer info  

Humant ledarskap skapa inre och yttre balans. Balans är en förutsättning för att människor ska kunna må bra och ta eget ansvar för att öka sin vilja att leva på ett mer hållbart och hälsosamt sätt - förbättra tillvaron för sig själv och andra och bidra till samhällets välmående. 

Hälsosam Livsstil

Idag är de flesta människor, om inte alla,  stressade på något sätt och många  lider av olika åkommor så som problem med tarmflora, mage, fetma, sockersjuka, stress, infektioner eller gluten- och laktos intolerans. Dessa negativa trender har uppstått bland annat på grund av att vi har för lite kontakt med naturen, rör oss för lite, äter för mycket näringsfattiga halvfabrikat och har för många inre och yttre konflikter. Mer info  

Vi på Novaera lever som vi lär därför kan vi förmedla gedigen och beprövad kunskap. Kunskap som hjälper människor att ta kontakt med naturen, använda sin inre potential och skapa balans - må bra.Därför på våra hälsoresor, cirklar och utbildningar vävar vi samman och erbjuder hälsosam mat, hälsosam motion och hälsosam miljö. På så sätt kan vi ge våra deltagare rätt stimulans som lugnar tankar, känslor och ökar klarsynthet. Klarsynthet behövs för att kunna ifrågasätta sina beteendemönster och vara mer objektiv - se på sig själv, andra och sin situation med nya friska ögon och utan förutfattade meningar. Ett sinne fritt från förutfattade meningar är en pålitlig grund för att möta sig själv, andra och sin livssituation samt finna lösning på sina problem.  

Livsstilsprogrammet  och Kosttillskott 

En grundläggande slutsats: hälsosam inre och yttre miljö, näringsrik mat och motion med  hjärna och hjärta ger oss en stabil grund för att vi ska må bra.