HVH metod

Grund modell.png DSC_0873.JPGTeresa.png

HVH metod är ett universellt verktyg. Mer info 

Metoden arbetar på tre olika nivåer den intellektuella, känslomässiga och fysiska nivån Mer info och den visar tydligt att alla kroppens delar och nivåer är en helhet. Och liksom allt annat i universum är den mänskliga kroppen energi som interagerar med energi. 

HVH metod kan hjälpa oss att vara mer medvetna deltagare i vår egen läkning. Aktivt deltagande skapar grund för medveten kontakt och kommunikation med kroppens samtliga nivåer. Och det ger oss möjlighet att förändra tillstånd av stress, trötthet och stagnation till välbefinnande och balans. Träning ger färdighet 

HVH metod ger användaren värdefull information som kan användas för att skapa inre balans och i utökningen frambringa  positiva inre och yttre förändringar. Och den även påminner oss om att vår interna och externa kommunikation och allt vi gör påverkas av hur vi använder våra intellektuella, känslomässiga och fysiska förmågor.

Under våra träningsprogram , strategiutveckling och behandlingar använder vi HVH metod för att underlätta processen och säkerställa att en resonans uppstår mellan mottagaren och sändaren av energi. På så sätt respekteras klientens verkliga behov och kroppens tillstånd i stället för att hålla fast vid sina egna vanor och agendor.

Varför har jag utvecklat HVH metoden?

Svaret hittar du här mer info  mer info